logo-fc-sabine-114

Vergoeding

Vergoeding via Belgisch ziekenfonds

Bent u verzekerd bij een Belgisch ziekenfonds? Dan wordt de betaling geregeld via de 'derde betalersregeling'. Dit houdt in dat de kosten voor verpleegkundige zorg aan huis rechtstreeks worden ingediend bij uw ziekenfonds. U hoeft dan zelf niets te betalen.

In de volgende gevallen kunt u gebruik maken van deze regeling:

  • u bent werknemer in loondienst bij een Belgische firma
  • u ontvangt een vervangingsinkomen van een Belgische instantie (zoals werkzoekenden, invaliden, gepensioneerden)
  • u bent zelfstandige (KMO, vrij beroep) en heeft een bijkomende verzekering 'kleine risico's' afgesloten


Bent u verzekerd bij een buitenlandse of private verzekering, dan wordt er een contract op maat opgesteld. Hierbij betaalt u eerst zelf de rekening, die achteraf (gedeeltelijk) kan worden teruggevorderd bij uw verzekeraar.

Hebt u geen verzekering?

Ook als u geen verzekering heeft kunt u gebruik maken van onze zorg. We stellen een contract op maat voor u op en u betaalt vooraf voor een vastgestelde periode. Zo houdt u uw uitgaven onder controle.

icon-phone
0486 63 51 61
icon-email