logo-fc-sabine-114

Veelgestelde vragen

In onderstaand overzicht vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Omdat we werken op basis van een persoonlijk zorgplan kan het zijn dat uw situatie hier niet bij staat. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Wat is het zorgforfait?

Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronische zieken die omwille van hun ziekte sterk afhankelijk zijn van anderen en hierdoor hoge uitgaven hebben voor gezondheidszorg.

Er zijn twee voorwaarden waaraan men moet voldoen:

  • Verlies aan zelfredzaamheid
  • Hoge uitgaven voor gezondheidszorg


Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw ziekenfonds. Worden de reiskosten van kankerpatiënten vergoed? Kankerpatiënten die niet zijn opgenomen in het ziekenhuis maar wel naar daar moeten voor het krijgen van chemotherapie of bestralingen, hebben recht op een tussenkomst in hun reiskosten van en naar het ziekenhuis. Nemen zij het openbaar vervoer, dan wordt dit integraal terugbetaald. De reiskosten van ouders of voogd van een kankerpatiëntje jonger dan 18 jaar dat in het ziekenhuis is opgenomen worden ook vergoed.


Wat is de diabetespas?

De diabetespas geeft recht op de jaarlijkse terugbetaling van twee consulten bij een diëtist en twee behandelingen door een podoloog. Diabetici die insuline moeten inspuiten, kunnen in de pas een verklaring van de arts laten invullen dat ze injectienaalden nodig hebben. Dat is handig en soms zelfs noodzakelijk wanneer u naar het buitenland reist. Elke diabetespatiënt kan een gratis diabetespas aanvragen bij de medisch adviseur van de mutualiteit. Om deze aan te vragen dient u een formulier in te zenden dat door de huisarts ingevuld wordt. Dit formulier is te verkrijgen bij het ziekenfonds.


Welke hulpmiddelen voor personen met beperkte mobiliteit worden betaald door het RIZIV?

Zaken zoals rolstoelen, loophulpmiddelen en antidecubitus zitkussens worden sinds kort vergoed. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de erkende mediatheken die deze middelen verdelen. U kunt ook bij uw ziekenfonds terecht voor meer informatie.


Wat is het forfait voor palliatieve patiënten in het thuismilieu?

Om de palliatieve thuiszorg te stimuleren, is er de laatste jaren een aantal ondersteunende maatregelen genomen. Palliatieve patiënten die thuis willen sterven en een levensverwachting hebben van minder dan 3 maanden ontvangen een bedrag van het palliatief zorgforfait.

De premie kan twee maal aangevraagd worden. Om dit zorgforfait te bekomen moet de huisarts een document invullen en verzenden aan de medisch adviseur. De tweede aanvraag kan ten vroegste dertig dagen na versturen van het eerste ingediend worden.

Door dit palliatief statuut zijn er nog andere bijkomende voordelen zoals het wegvallen van remgeld bij een huisbezoek van de huisarts. Indien de patiënt langer leeft van de vooropgestelde drie maanden blijft het forfait uitbetaald worden door het RIZIV. Neem voor meer informatie contact op met uw ziekenfonds.


Wat is het forfait voor INCONTINENTIE?

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal voor zwaar zorgbehoevenden of niet zwaar hulpbehoevenden.


Wat is de MANTELZORGPREMIE?

De Vlaamse zorgverzekering geeft financiële steun aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden. Wenst u van deze tegemoetkoming gebruik te maken, dan kunt u een aanvraag indienen via de sociale dienst van uw mutualiteit. Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u een maandelijks bedrag dat u vrij mag besteden. Meer informatie over de voorwaarden en de hoogte van de vergoeding kunt u verkrijgen bij uw ziekenfonds.

Stel uw vraag!

icon-phone
0486 63 51 61
icon-email