logo-fc-sabine-114

Wat is palliatieve thuiszorg?

Palliatieve zorg is een totaalzorg voor personen die ongeneeslijk ziek zijn. De zorg is niet langer gericht op het genezen van de patiënt, maar ze focust op het garanderen van een optimale kwaliteit van het leven dat er nog is, zowel ten behoeve van de patiënt zelf als van zijn omgeving.

De hulpverlening in de laatste levensfase is in de eerste plaats gericht op bestrijding van pijn en andere hinderlijke symptomen. Ook gaat veel aandacht naar opvang en begeleiding van psychische, sociale en spirituele problemen. Binnen palliatieve zorg wordt het sterven gezien als een natuurlijk proces en de terminale fase als een belangrijke fase van het menselijk leven.

De zorgverlening gebeurt op basis van een zeer nauwe samenwerking tussen verschillende hulpverleners. Ieder van deze hulpverleners heeft zijn of haar specifieke rol in het totale proces. Goede multidisciplinaire samenwerking is één van de bepalende factoren voor een kwaliteitsvolle begeleiding.

Wij zijn altijd te bereiken op ons vast nummer 0486635161. Voor dringende problemen of vragen zijn we altijd bereikbaar en beschikbaar, 24 uur op 24 en 7 dagen per week. De hulpverlening is gratis voor de patiënt. De kosten worden rechtstreeks verrekend met het ziekenfonds of de verzekering via een derdebetalersrekening.

 

Wat doet een palliatieve verpleegkundige?

Het thuismilieu is voor heel wat palliatieve patiënten een vertrouwde omgeving waar ze de laatste fase van hun leven zo kwaliteitsvol mogelijk willen doorbrengen.

Als verpleegkundige hebben wij tijdens deze begeleiding aandacht voor verschillende zaken die de levenskwaliteit beïnvloeden:

  • Eventuele lichamelijke klachten zoals pijn, benauwdheid, misselijkheid, braken, …
  • Het luisteren naar het verhaal van de patiënt en zijn omgeving, een steun te zijn in de beleving van het ziek zijn, …
  • Het beluisteren van gevoelens rond angst, verdriet, …
  • Het beluisteren van vragen rondom zingeving en zinervaring, rekening houdend met de levensvisie, eigen waarde en normen van patiënt en familie.
  • Het beluisteren en begeleiden van levenseindevragen (pijnbestrijding, palliatieve sedatie, euthanasie, …) met respect voor de wensen van de patiënt.
  • Allerlei praktische zaken zoals informatie geven over uitleendiensten in verband met het huren van aangepaste materialen en het aanvragen van de palliatieve premie.
  • De organisatie en coördinatie van de thuiszorg o.m. door het inschakelen van andere thuiszorgdiensten (thuisverpleegkundige, gezinshulp, oppasdienst, …) naargelang de behoeften en de vraag van patiënt en familie.
  • Het ondersteunen en adviseren van andere ingeschakelde thuiszorgdiensten door onder andere overleg, advies met betrekking tot pijncontrole, …


We werken ondersteunend en in samenwerking met de huisarts, andere thuiszorgdiensten van de verschillende mutualiteiten, dienst gezinszorg, pallion, OCMW ect…

icon-phone
0486 63 51 61
icon-email